Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Covid-19 Vragenlijst cliënt binnenkomst praktijk

Triage-vragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

  • a. hoesten, kuchen of niezen;
  • b. koorts (38°C of hoger);
  • c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja‘ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op
afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee‘ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een
verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

  • a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
  • b. keelpijn;
  • c. onbekende hoofdpijn;
  • d. onbekende moeheid;
  • e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja‘ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting
door behandelaar en in samenspraak met cliënt.

Indien alles ‘Nee‘ dan is behandelen toegestaan.

❤  We sturen jullie veel licht en liefde ❤ om deze tijd met zijn allen door te komen in rust en verbindende kracht.

Liefdevolle knuffels van Mario & Natasja

+31622778595
Bel of Whatapp
+31622778595