Klachtenregeling

 

Klachtenregeling RYB Yang en RYB Yin

Hebt u een klacht? Laat het ons weten.

Bent u tevreden? Laat het anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling RYB Yang en/of RYB Yin:
Om klachten van klanten / cliënten / studenten van RYB Yang en/of RYB Yin naar ieders tevredenheid op te lossen.
Om van de klacht te leren en daar waar nodig is wijzigingen aan te brengen in de manier van werken.
2. Procedure:
Hebt u een klacht over RYB Yang en/of RYB Yin, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan Reb Your Body. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (info@rebyourbody.nl) doen.

De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail. Er wordt naar gestreefd de klacht met u binnen 4 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.

Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde van RYB Yang of RYB Yin, Reb Your Body zal hiervoor een professionele onafhankelijke partij inzetten.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? U kunt uw klacht hierover schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Reb Your Body op het postadres: Reb Your Body, Hermelijnkoog 23, 1822 CA Alkmaar of via e-mail naar: info@rebyourbody.nl t.a.v. Secretaris Klachtencommissie

 

UPDATE : het Corona virus & onze praktijk

❗️Verlenging van de maatregelen: Praktijk tot en met 28 april gesloten❗️

🌸Helaas kunnen wij, tot in ieder geval 29 april elkaar niet ontmoeten bij ons in de praktijk.

Dit betekent dat wij alle afspraken en workshops zullen gaan verplaatsen. Wij zijn nu druk bezig om iedereen te benaderen, om de afspraken te verplaatsen. We vertrouwen erop dat dit helemaal goed komt, we geven de moed niet op!

We beseffen dat dit iedereen raakt, allemaal op onze eigen manier. De impact is voor ons allen enorm, maar ook verschillend.

Immuun thee voor interne ondersteuning.
Graag wil ik wijzen op een Psycho-emotioneel aspect. Het hebben van mentale / emotionele stress (ook wel dis-stress genoemd) is juist nu vanwege het Corona-virus een factor die aandacht zou moeten krijgen.
❤ Ik weet dat veel van jullie zich zorgen maken. Dat is ook terecht. Maar het is vooral belangrijk om rustig te blijven en goed voor jezelf blijven zorgen. ❤ Zeker in deze tijd van stress en onzekerheid is het belangrijk om kalm te blijven, rustig door te ademen en voldoende te bewegen en te rusten ❤ Wees lief en behulpzaam voor elkaar ❤

❤  We sturen jullie veel licht en liefde ❤ om deze tijd met zijn allen door te komen in rust en verbindende kracht.

Liefdevolle knuffels van Mario & Natasja