Klachtenregeling RYB Yang en RYB Yin

Hebt u een klacht? Laat het ons weten.

Bent u tevreden? Laat het anderen weten.

1. Doel van de klachtenregeling RYB Yang en/of RYB Yin:
Om klachten van klanten / cliënten / studenten van RYB Yang en/of RYB Yin naar ieders tevredenheid op te lossen.
Om van de klacht te leren en daar waar nodig is wijzigingen aan te brengen in de manier van werken.
2. Procedure:
Hebt u een klacht over RYB Yang en/of RYB Yin, dan vragen wij u nadrukkelijk deze klacht voor te leggen aan Reb Your Body. U kunt dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail (info@rebyourbody.nl) doen.

De klacht wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht, mondeling, schriftelijk of per e-mail. Er wordt naar gestreefd de klacht met u binnen 4 weken op te lossen op een voor beide partijen bevredigende wijze.

Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en aangeklaagde van RYB Yang of RYB Yin, Reb Your Body zal hiervoor een professionele onafhankelijke partij inzetten.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? U kunt uw klacht hierover schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Reb Your Body op het postadres: Reb Your Body, Jac van Maerlantlaan 92, 1702 GR Heerhugowaard of via e-mail naar: info@rebyourbody.nl t.a.v. Secretaris Klachtencommissie

+31622778595
Bel of Whatapp
+31622778595