Nine Star Ki

Nine Star Ki (NSK) is een oude Chinese vorm van astrologie, en geeft inzicht in een leer- en ontwikkelcyclus van een persoon. NSK maakt de hemelse relatie van een mens inzichtelijk: Het gaat over het levensdoel. Wat heb je te leren en wat te bieden?

Het gaat om de grote lijnen, de lange termijn, capaciteiten en valkuilen in het algemeen, en kijken we naar het geboortejaar, geboortemaand en geboortedag. Zo kun je zien welke elementen, Water Hout Vuur Aarde Metaal, in jouw blauwdruk voorkomen. 

Met de NSK krijgt een persoon inzicht op zijn:

  • Kwaliteiten
  • Karaktereigenschappen
  • Blokkades
  • Ontwikkelpunten
  • Specifieke krachten
  • Herkenning van zijn/haar uitdagingen
  • Spirituele levensles
  • Manier van handelen, denken en reageren

Ba Gua (Magisch vierkant)

Elke 9 jaar start er een nieuwe cyclus waarin elk element afwisselend dominant is. De 5 elementen verschijnen in 9 verschillende vormen. Sommige elementen komen dus meerdere keren voor in de cyclus.

De Ba Gua (het magisch vierkant) wordt gebruikt om de 5 elementen te koppelen aan een huis met bepaalde eigenschappen. Ieder jaar is er een ander huis/element dominant.

Kennis van je elementen geeft zelfinzicht. Het leert je waarom iets je zo gemakkelijk af ging of waarom je faalde. Het vertelt je waar je goed in bent en waar je valkuilen zijn. Weet wat je aantrekt en afstoot, dus wat je energie oplevert en wat je energie kost. Dit geldt voor situaties, relaties, gedrag en locatie.

Nine Star Ki is cyclisch

In feite vertegenwoordigen de 9 elementen soorten energie. Het is net zoiets als het voelbare verschil van de seizoenen, maar dan dus in negen verschillende nuances.

Het ene element kan het ander element ondersteunen/motiveren of afremmen/blokkeren.Water voedt Hout (planten/bomen groeien door water), maar Water werkt controlerend en energie verlagend op Vuur (brand blussen).