Vijf Elementen Life Style

Vijf Elementen Leer is gericht op het creëren van een emotionele, mentale en spirituele balans in het leven, we hechten waarde aan ieders persoonlijke eigenschappen en karaktertrekken. Elke eigenschap wordt ingedeeld bij een van de elementen; Hout, Vuur, Aarde, Metaal of Water.  Elk van deze vijf elementen is verbonden met bijvoorbeeld een seizoen, geur, kleur, emotie en karakter. Het bepaalt onze voorkeuren en hoe we met dingen omgaan.  Zo is de een van nature meer extrovert (Hout of Vuur) en de ander introvert (Metaal of Water). Iedereen haalt tijdens zijn of haar leven kracht uit één van de vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Dat is zijn basiselement. Als we naar de natuur kijken zien we een cyclisch proces.

Lente (Hout):            Ontkiemen de zaden

Zomer (Vuur):           Groeien de zaden verder uit

Nazomer (Aarde):    Er kan geoogst worden

Herfst (Metaal):         Periode van verval: bladeren vallen van de bomen en beginnen te verteren en zullen het voedsel vormen voor de planten in het nieuwe jaar

Winter (Water):         Periode waarin alles tot rust komt. Daarna is er weer een sterke kracht aanwezig om in de lente de cyclus van groei en bloei te starten

Voedende en controlerende cyclus

Als je in balans bent, kunnen de elementen elkaar voeden en controleren, waardoor de cyclus van het leven blijft stromen.

Metaal staat voor loslaten en Hout voor een nieuw begin. Je kunt alleen iets nieuws beginnen als je het oude kunt loslaten. En zo is groei nodig om te kunnen bloeien. Bloemen moeten bevrucht worden om de vruchten te kunnen plukken. De vruchten moeten gezaaid worden om het volgende jaar weer te kunnen groeien. Als een element niet functioneert is de hele cyclus verstoord. Dat element is dan iemands zwakste schakel. In ons basiselement liggen zowel onze valkuilen als onze grootste kracht en kwaliteit.

5 Elementen in balans

Klachten worden gezien als alarmsignalen. We krijgen klachten als we niet vanuit onze eigen kracht leven. Om dit te compenseren proberen we dan de kracht uit onze omgeving te halen.  Een bekend voorbeeld is zorgen voor onze omgeving in de hoop dat de omgeving gaat zorgen voor ons. We compenseren dan voor wat we zelf missen.  Bij het behandelen van Burn-Out wordt dit patroon vaak herkend. De balans tussen de elementen in het lichaam is dan verstoord. We kunnen dan de kracht om alledaagse dingen te doen niet meer uit onszelf halen. Door ons basiselement te versterken neemt de vitaliteit toe. De klachten nemen af, vaak zonder dat de behandeling op klachten vermindering gericht is. Daarnaast ervaren mensen verbetering op allerlei gebieden, met name in hun manier van omgaan met werk, relatie, kinderen of hun eigen lichaam.

5 Elementen en Emoties

Ieder aspect van de geest is min of meer gekoppeld aan een orgaan en domineert een emotie. In de Chinese Geneeskunde moeten alle 5 de emoties stromen. Dat wil zeggen dat iedere emotie er mag/moet zijn en er geen oordeel op mag zitten. Een emotie word ziekmakend op het moment dat hij frequent aanwezig is of blijft plakken.  Zeker geldt voor iedereen dat stress gezond is, het gaat steeds om de manier hoe je ermee omgaat. Ziekmakend wordt stress als het innerlijke conflicten tussen je voelen en denken oplevert. Het gaat erom dat je leeft zoals je hart (je kompas) het aangeeft. Leef je passies!!!! De reden dat dit vaak niet lukt is uit angst, onzekerheid, opgelegde waarden en normen en overtuigingen. Tuina is bij uitstek geschikt om gestreste personen volledig te ontspannen en de Qi weer te laten stromen. Mensen met veel stress ervaren Tuina massage als een wondermiddel.